Komen Mengejutkan Dari Jurulatih Istiklol Setelah 3 Gol Mereka DibatalkanPEMAIN KAMI MEMANG DALAM KEDUDUKAN OFFSIDE - MUBIN ERGASHEV
Setelah meneliti rakaman semula, saya dapati pemain kami memang berada di dalam kedudukan 'offside' (sewaktu percubaan di minit terakhir). Pemain lawan menang kerana mempunyai disiplin yang begitu tinggi.
Mubin Ergashev, Jurulatih FC Istiklol
---------
OUR PLAYERS WERE INDEED IN AN OFFSIDE POSITION - MUBIN ERGASHEV
After looking at the recording, I found that our players were indeed in an offside position (during the last minute try). Our opponents won because they were very disciplined.
Mubin Ergashev, FC Istiklol Head Coach

No comments:

Post a Comment